بایگانی برچسب: hacking

رمز عبور : سرعت تست و آزمون رمز عبور توسط هکر ها (1)

رمز عبور

امنیت و آزمون های امنیتی مانند بررسی رمز عبور اگر مهمترین بحث روز برای نگهداری شبک ها نباشند قطعا جزو مهمترین ها هستند. ما در این مقاله روشی نوین برای تست اقدام هکر ها توسط بنیاد تحقیقاتی Agari را مورد بررسی قرار میدهیم.